Wybierz sprawę, aby rozpocząć.

SPRAWA KARNA
Stalking
Stalking
Stalking - uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary. Wg kodeksu karnego przestępstwo za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, a w niektórych przypadkach nawet do 10.
Zobacz sprawę
SPRAWA KARNA
Handel narkotykami
Handel narkotykami
Handel narkotykami – nielegalny obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Przestępstwo opisane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Zobacz sprawę
SPRAWA KARNA
Wandalizm - małoletni sprawca
Wandalizm - małoletni sprawca
Wandalizm - nieuzasadnione, umyślne niszczenie cudzego mienia. Niszczenie lub uszkodzenie zabytku to czyn opisany w ustawie o ochronie zabytków. Sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Zobacz sprawę
SPRAWA KARNA
Znęcanie się nad zwierzętami
Znęcanie się nad zwierzętami
Znęcanie się nad zwierzętami – zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, w tym m.in. okaleczenie zwierzęcia, bicie, złośliwe straszenie lub drażnienie. Wg ustawy o ochronie zwierząt czyn zagrożony karą do lat 3.
Zobacz sprawę
SPRAWA KARNA
Nieumyślne spowodowanie śmierci
Nieumyślne spowodowanie śmierci
Nieumyślne spowodowanie śmierci – umyślne działanie skutkujące nieumyślną śmiercią innej osoby. Sprawca takiego czynu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Zobacz sprawę
SPRAWA KARNA
Oszustwo
Oszustwo
Oszustwo - doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania jej błędu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Zobacz sprawę
SPRAWA KARNA
Rozbój
Rozbój
Rozbój – kradzież rzeczy ruchomej z użyciem przemocy wobec osoby lub groźby natychmiastowego jej użycia albo dokonana poprzez doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Sprawca takiego czynu podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.
Zobacz sprawę
SPRAWA KARNA
Wypadek pod wpływem alkoholu
Wypadek pod wpływem alkoholu
Wypadek drogowy spowodowany przez kierowcę znajdującego się w stanie nietrzeźwości. Kiedy następstwem wypadku jest śmierć innej osoby, sprawca takiego czynu podlega karze nawet do lat 12.
Zobacz sprawę